Vizyonumuz

Sektörde sunduğumuz hizmet ile öncü, uluslararası platformda yer edinmiş lider bir kuruluş olmaktır.

Misyonumuz

Kendini sürekli geliştiren bir anlayışla konusuna hâkim bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda, en güvenilir yöntemler ve uzman personel ile sınav ve belgelendirme hizmeti sunmaktır.

Amacımız, ülkemizde, yetişmiş yetkin konusuna hâkim personel istihdam ederek kalifiye insan gücüne ulaşılmasına katkıda bulunmaktır.

İlkelerimiz

  • BELGEM YK BELGELENDİRME, MYK ve TS EN ISO/IEC 17024 Standardına ve TÜRKAK Rehber Dokümanlara uygun olarak personel Belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirecektir,
  • Sektöründe saygın, nitelikli, yeterli ve uzman personel ile çalışan, Sorumlu Kuruluş olacaktır,
  • Gizlilik, dürüstlük, bağımsızlık, güvenilirlik, objektiflik ve tarafsız muamele hususlarını etkileyebilecek ticari türden ya da başka türden hiçbir duruma izin verilmeyecektir,
  • Tüm adaylar ve başvuru sahiplerine adil, tarafsız hakkaniyet ölçülerinde eşit bir şekilde davranarak, aynı belgelendirme kurallarını uygulayarak mesleki becerilerini sınavlarla ortaya koyacaktır,
  • BELGEM YK BELGELENDİRME, verilecek hizmetlerle ilgili olarak tarafsızlığına zarar getirecek, dürüstlük ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olmayacaktır.

Politikamız

Hizmet Kalitesini Sürekli Geliştiren, Bağımsız, Tarafsız, Yeterli ve ilgili taraflara güven veren şirket olmak temel politikamızdır.

Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanımız

Belgelendirme talep eden tüm adaylara ayırımcılık yapmayacağımızı, işleri özellikle yavaşlatmayacağımızı veya haksız yere hızlandırmayacağımızı,

Belgelendirmeye temel teşkil eden şartları içeren sınav şartnamemize, başvuran herkesin ulaşabilmesini sağlayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.